25-27 สิงหาคม 2564 อำเภอสันติสุข ประชุมชี้แจงสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่อาสาสมัครจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ปี 2564

เข้าชม 2 ครั้ง

25-27 สิงหาคม 2564 อำเภอสันติสุข ประชุมชี้แจงสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่อาสาสมัครจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ปี 2564 และการใช้งานโปรแกรมจัดเก็บข้อมูลจปฐ.บนมือถือ ดำเนินการ ณ พื้นที่ ต.ป่าแลวหลวง ต.ดู่พงษ์ และต.พงษ์

(Visited 2 times, 1 visits today)