18 สิงหาคม 2564 อำเภอสันติสุข คัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอ/ตำบล

เข้าชม 3 ครั้ง

18 สิงหาคม 2564 อำเภอสันติสุข ดำเนินการคัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอ/ตำบล ณ หอประชุมเมืองพงษ์ อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน โดยมีกรรมการผู้แทนจากหมู่บ้านเข้าร่วมประชุมเพื่อคัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบล และอำเภอ นอกจากนี้ยังมีกำนันต.ป่าแลวหลวง และตัวแทนกำนันต.พงษ์ เข้าร่วมสังเกตุการณ์ในครั้งนี้ด้วย

(Visited 3 times, 1 visits today)