พิธีมอบเงินค่าผลิตภัณฑ์ผ้าชาวเขาของสมาชิกศิลปาชีพในพื้นที่ จังหวัดน่าน

เข้าชม 0 ครั้ง

๑๑ ส.ค. ๖๔, ๑๐๓๐ ศปร.เขตพื้นที่ มทบ.๓๘ ได้จัดพิธีมอบเงินค่าผลิตภัณฑ์ผ้าชาวเขาของสมาชิกศิลปาชีพในพื้นที่ จังหวัดน่าน จำนวน ๔ อำเภอ ดังนี้
๑.​ โครงการพัฒนาบ้านกอก – บ้านจูน จำนวน ๓๖๐,๘๒๐ บาท
๒. อำเภอท่าวังผา จำนวน ๑๙๒,๒๕๐ บาท​
๓. อำเภอสันติสุข จำนวน ๔๓,๑๑๐ บาท
๔. อำเภอสองแคว จำนวน ๙,๑๐๐ บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๖๐๕,๒๘๐ บาท โดยมี พล.ต. รุศมนตรี จิณเสน ผบ.มทบ.๓๘/ผอ.ศปร.เขตพื้นที่ มทบ.๓๘ เป็นประธาน
ในการมอบเงินค่าผลิตภัณฑ์ผ้าชาวเขาของสมาชิกศิลปาชีพในพื้นทีจังหวัดน่าน
… ในการนี้ ผบ.มทบ.๓๘/ผอ.ศปร.เขตพื้นที่ มทบ.๓๘ ได้กรุณาให้โอวาทกับผู้เข้าร่วมพิธีที่สำคัญดังนี้ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงมีความห่วงใยในราษฎรทุกหมู่เหล่า จึงขอให้สมาชิกทุกท่านได้อนุรักษ์ศิลปะ
ในการปักทอ ซึ่งเป็นของชนเผ่าหรือภูมิปัญญาที่มาจากบรรพชน และขอให้ท่านได้ช่วยกันพัฒนาฝีมือในการปักทอให้สวยงาม มีลวดลายที่สะดุดตาแก่ผู้พบเห็นให้ดีขึ้นไปเรื่อยๆ เพื่อจะได้รับราคาดี และขอให้ท่านได้นำเงินจำนวนดังกล่าว ไปมอบให้กับสมาชิก โดยมอบเงินต่อหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อให้สมาชิกได้สำนึก ในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงห่วงใยราษฎร ให้อยู่ดีกินดี มีรายได้เสริมจากการทำไร่ทำนา

(Visited 1 times, 1 visits today)