กิจกรรมพัฒนาศักยภาพหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน บ้านอภัยคีรี หมู่ที่ ๒ ตำบลป่าแลวหลวง

เข้าชม 3 ครั้ง

9 สิงหาคม 2564 จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน ปี 2563 บ้านอภัยคีรี หมู่ที่ ๒  ตำบลป่าแลวหลวง อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน

(Visited 3 times, 1 visits today)