กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

เข้าชม 4 ครั้ง

12 สิงหาคม 2564 ณ ณ พุทธสถานวังเหิบหลวง ตำบลป่าแลวหลวง นางเปรมฤทัย ไกรวิจิตร พัฒนาการอำเภอสันติสุข ร่วมกิจกรรมจิตอาสาโดยมีนายหาญชัย ไชยวงค์ นายอำเภอสันติสุข ผอ.ศอ.จอส.พระราชทาน อำเภอสันติสุข เป็นประธานเปิดกิจกรรม จิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง กิจกรรมพัฒนา ทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์ จัดตั้งศูนย์พักคอย (Community Isolation / CI ) เพื่อรองรับผู้ป่วยที่มีภูมิลำเนาในเขตพื้นที่อำเภอสันติสุข และ ณ ตลิ่งลำน้ำพงษ์ หมู่ 2 ตำบลดู่พงษ์ กิจกรรมจิตอาสา โครงการส่งเสริมประชาชนปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติ

(Visited 4 times, 1 visits today)