ประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนอำเภอ และกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอสันติสุข

เข้าชม 91 ครั้ง

🌝วันที่ 2-3 มีนาคม 2564 ร่วมประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนอำเภอ และกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน
⏩ นางเปรมฤทัย ไกรวิจิตร พัฒนาการอำเภอสันติสุข เข้าร่วมประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนอำเภอ และการประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯ โดยมีนายพงษ์ศิลป์ ผาลา นายอำเภอสันติสุข เป็นประธานการประชุม ณ หอประชุมอำเภอสันติสุข สนง.พัฒนาชุมชนอำเภอสันติสุข ได้นำประเด็นสำคัญนำเข้าที่ประชุม ดังนี้
1) การมอบเมล็ดพันธุ์เพื่อดำเนินการน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ โดยการสนับสนุนจากบริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จำกัด อ.สันติสุข
2) ทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทจังหวัดน่าน ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชดุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
3) แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ อ.สันติสุข ปี ๒๕๖๔ ไตรมาส 2

(Visited 91 times, 1 visits today)