“โซนกลาง ประชุมออนไลน์” คัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น โครงการเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ปี 2564

ผ่านไปแล้วสำหรับการประชุมคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี [...]
อ่านเพิ่มเติม

พช.สันทราย และกลุ่มสตรี เข้าร่วมพิธีเปิดงานจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

   วันที่ 9 เมษายน 2564 เวลา 09.30 น. นายศรัณยู มีทองคำ [...]
อ่านเพิ่มเติม

ศูนย์ศึกษาพัฒนาชุมชนลำปาง ติดตามและจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ตามโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง ตำบลป่าไผ่

    วันที่ 8 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น. นางอภิญญา โกมลรั [...]
อ่านเพิ่มเติม