สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
ที่ว่าการอำเภอสันทราย, ถนนสันทราย-สายเก่า, ตำบลสันทรายหลวง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 053-350072
FAX 053-350072
อีเมล์ developmentsansai@hotmail.com

(Visited 357 times, 1 visits today)