ประวัติอำเภอสันทราย

  บริเวณที่ตั้งที่ว่าการอำเภอสันทรายมีลักษณะเป็นเนินทรายเนื่องจากแม่น้ำปิงกับแม่น้ำคาวได้ไหลมาในฤดูฝน และนำทรายมาทับถมบริเวณนี้ทุกปี จนเป็นเนินทรายขนาดใหญ่ ดังนั้น เมื่อทางราชการ ได้กำหนดพื้นที่บริเวณนี้เป็นอำเภอ จึงตั้งชื่อว่า “อำเภอสันทราย” ขึ้นเมื่อวันที่  20 ตุลาคม  2440 ได้สร้างอาคารที่ว่าการอำเภอเป็นไม้ชั้นเดียวมีมุขด้านหน้า 

อำเภอสันทรายแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 12 ตำบล 125 หมู่บ้าน ได้แก่

ลำดับที่ อักษรไทย อักษรโรมัน จำนวนหมู่บ้าน   แยกตามส่วนท้องถิ่น
(พ.ศ. 2560)
1. สันทรายหลวง San Sai Luang 9     (ทต. สันทรายหลวง)
2. สันทรายน้อย San Sai Noi 10     (ทต. สันทรายหลวง)
3. สันพระเนตร San Phra Net 7     (ทต. สันทรายหลวง)
(ทต. สันพระเนตร)
4. สันนาเม็ง San Na Meng 12     (ทต. สันนาเม็ง)
5. สันป่าเปา San Pa Pao 6     (ทต. สันป่าเปา)
6. หนองแหย่ง Nong Yaeng 11     (ทต. หนองแหย่ง)
7. หนองจ๊อม Nong Chom 9     (ทม. แม่โจ้)
(ทต. หนองจ๊อม)
8. หนองหาร Nong Han 13     (ทม. แม่โจ้)
(ทต. หนองหาร)
9. แม่แฝก Mae Faek 12     (ทต. แม่แฝก)
10. แม่แฝกใหม่ Mae Faek Mai 14     (ทต. เจดีย์แม่ครัว)
11. เมืองเล็น Mueang Len 5     (ทต. เมืองเล็น)
12. ป่าไผ่ Pa Phai 17     (ทม. แม่โจ้)
(ทต. สันทรายหลวง)
(ทต. ป่าไผ่)
รวม 125    (เทศบาล)

คำขวัญอำเภอสันทราย

เกษตรดีสตรีสวย     รวยหมากของ

ฝากข้าวแต๋น           แน่นแฟ้นคุณธรรม

(Visited 4,045 times, 1 visits today)