กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอสันทราย จัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอาชีพสมาชิก

   สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสันทราย และกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี นำโดย นางวนิดา ด้วงอิน พัฒนาการอำเภอสันทราย พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน และนักพัฒนารัฐบาลดิจิตัล ดำเนินการจัดร้านแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์กลุ่มอาชีพของสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอสันทราย เพื่อประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์และส่งเสริมช่องทางการตลาดให้กลุ่มอาชีพ และส่งเสริมความสามัคคีของกลุ่ม ระหว่างวันที่ 8 – 9 เมษายน 2564 ณ บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่
   ทั้งนี้ มีกลุ่มอาชีพของสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอสันทราย ได้แก่ กลุ่มต่อยอดเสื้อผ้าสำเร็จรูป ตำบลสันนาเม็ง ที่จำหน่ายเสื้อผ้าสำเร็จรูปของบุรุษและสตรี และกลุ่มสาหร่ายทอดแม่ศรีจันทร์ สาหร่ายทอดกรอบปรุงรส บ้านหัวฝาย ตำบลเมืองเล็น ซึ่งทั้งสองกลุ่มเป็นกลุ่มที่ได้รับการสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนปี 2557 – 2563 ร่วมแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในงาน
   ขอเชิญชวนมาชม ชิม และอุดหนุนผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ทั้ง 25 อำเภอ ณ บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้มาตรการป้องกันโรคระบาดโควิด -19
(Visited 9 times, 1 visits today)