กิจกรรมปลูกป่าประชาอาสาพื้นฟูพื้นที่ถูกไฟไหม้

เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น.นางวนิดา ด้วงอิน พัฒนาการอำเภอสันทราย พร้อมด้วยนางวัชรินทร์ จิตรบุญ นักวิชาการพัฒนาชุมชน ร่วมกิจกรรมปลูกป่าประชาอาสาพื้นฟูพื้นที่ถูกไฟไหม้ ซึ่งดำเนินการโดยศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานอำเภอสันทราย ร่วมกับหน่วยป้องกันรักษาป่า ชม.8 ห้วยส้ม และเครือข่ายความร่วมมือในการควบคุมไฟป่าบ้านดอยน้อยพัฒนา ณ บ้านดอยน้อยพัฒนา หมู่ที่ 13 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ บริเวณป่าสงวนแห่งชาติสันทราย

(Visited 8 times, 1 visits today)