พช.เชียงใหม่ ติดตาม “โคก หนอง นา พช.” และการดำเนินกิจกรรมตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน อำเภอสันป่าตอง

วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายเจริญ สีวาโย พั [...]
อ่านเพิ่มเติม

พช สันป่าตอง ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่นักท่องเที่ยวลงมือปฏิบัติ(D-hope)ผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล (Video Confererce)

วันอังคาร ที่ 11 พฤษภาคม 64 เวลา 09.00น. สำนักงานพัฒนาช [...]
อ่านเพิ่มเติม

พช.สันป่าตอง ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ และวันอนุรักษ์มรดกไทย ประจำปี 2564

พช.สันป่าตอง ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธ [...]
อ่านเพิ่มเติม