คำขวัญอำเภอสันป่าตอง 

"พระนอนใหญ่ศักดิ์สิทธิ์   งามวิจิตรเวียงท่ากาน

ตำนานหนองสะเรียม   ดีเยี่ยมพันธุ์ข้าวเหนียว

กลมเกลียวชาติพันธ์ มหัศจรรย์ไม้แกะสลัก”

วิสัยทัศน์

เมืองแห่งวัฒนธรรม  เศรษฐกิจ  และคุณภาพชีวิตที่ดี

พันธกิจ

ชุมชนเข้มแข็ง  ร่วมแรงกลมเกลียว  ข้าวเหนียวสันป่าตอง

เมืองทองหัตถกรรม  นำเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์  ตลาดกลางการเกษตร

 

(Visited 341 times, 1 visits today)