สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสันป่าตองและกลุ่มสตรีฯ ร่วมกิจกรรมวันสตรีสากล ประจำปี 2564 (วันที่ 8-9 เมษายน 2564)

วันที่ 8 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น.  นายศวัส  ศรียะ พัฒนาอำเภอสันป่าตองพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอสันป่าตอง เครือข่ายสตรีอำเภอสันป่าตอง และนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (นพร.) ร่วมงานจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์กลุ่มอาชีพกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดเชียงใหม่ ปีงบประมาณ 2564 ณ บริเวณตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มไทยหน้าศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 9 เมษายน 2564 เวลา 09.30 น. นายศรัณยู มีทองคำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีเปิดงานจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์กลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดเชียงใหม่ ณ บริเวณตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ และได้มอบรางวัลเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงานที่มีผลการขับเคลื่อนงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และการประกวดร้านจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์กลุ่มอาชีพสตรี ซึ่งอำเภอสันป่าตอง      ได้รับรางวัล จำนวน 3 รางวัล ประกอบด้วย

1. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดร้านจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์กลุ่มอาชีพสตรี
2. รางวัลกิจกรรมกลุ่มอาชีพกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น
3. สำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอ(อกส.อ.)ที่มีการขับเคลื่อนงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น ด้านการขับเคลื่อนการรับสมัครสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น

 

(Visited 14 times, 1 visits today)