พช.สันป่าตอง ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ และวันอนุรักษ์มรดกไทย ประจำปี 2564

พช.สันป่าตอง ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ และวันอนุรักษ์มรดกไทย ประจำปี 2564
วันพฤหัสบดีที่ 8 เดือนเมษายน พ.ศ. 2564 เวลา 09.30 น. นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ และวันอนุรักษ์มรดกไทย ประจำปี 2564 ณ วัดท่าเดื่อ หมู่ที่ 12 ตำบลบ้านแม อำเภอ สันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีว่าที่ร้อยตรีบำรุงเกียรติ วินัยพานิช นายอำเภอสันป่าตอง หัวหน้าส่วนราชการ และ นายศวัส ศรียะ พัฒนาการอำเภอสันป่าตอง ให้การต้อนรับ
การจัดกิจกรรมขึ้นมาเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2564 ซึ่งถือเป็นวันอนุรักษ์มรดกไทย และเพื่อรณรงค์สร้างความเข้าใจ สำนึกรักและหวงแหนในมรดกทางศิลปวัฒธรรมของชาติ ให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการรักษามรดกทางวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติ

(Visited 13 times, 1 visits today)