ติดต่อเรา

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสันกำแพง
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ตำบลทรายมูล อำเภอสันกำแพง
จังหวัดเชียงใหม่  50130
เบอร์โทรศัพท์ : 053-332842 
FAX 053-332842
Email : cddsankampang@gmail.com

(Visited 665 times, 1 visits today)