“พัฒนาคือสร้างสรรค์” พช. ท้องถิ่น ครัวเรือน ร่วมขับเคลื่อน โคก หนอง นา

เข้าชม 14 ครั้ง

22/3/2564/1300 : สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสันกำแพง โดยนางประนอม พานิชเจริญ พัฒนาการอำเภอสันกำแพง ประชุม Stakeholders โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมที่ 5 การพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” เพื่อสื่อสารความเข้าใจการปฏิบัติงานร่วมกัน ระหว่างครัวเรือนเป้าหมาย พัฒนากรตำบล ช่างเทศบาลตำบล ให้เกิดประโยชน์กับครัวเรือนสูงสุด บนฐานความถูกต้อง และความสุข ณ ห้องประชุมหลวงปู่หล้าตาทิพย์ ศูนย์ราชการอำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงในการสนับสนุนบุคลากรเป็นอย่างดียิ่ง จากเทศบาลตำบลออนใต้ ตำบลห้วยทราย ตำบลสันกำแพง อบต.แช่ช้าง ประกอบด้วย
:- รองปลัด
:- สถาปนิก
:- ช่าง
ขอบคุณ สพจ.เชียงใหม่ สนับสนุนนักวิชาการผู้รับผิดชอบงาน ร่วมชี้แจงข้อมูลที่ประชุม

(Visited 14 times, 1 visits today)