พช.สันกำแพง น้อมนำแนวพระราชดำริฯ ร่วมกันทำดินปลูก

เข้าชม 10 ครั้ง

วันที่ 9 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 น. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสันกำแพง นำโดยนางประนอม พานิชเจริญ พัฒนาการอำเภอ นำเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน พร้อมด้วยเครือข่ายพัฒนาชุมชน อาทิ ชมรมผู้นำ อช.อำเภอสันกำแพง ครัวเรือนศูนย์เรียนรู้โคก หนอง นา โมเดล ร่วมดำเนินกิจกรรมเพื่อน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ในการปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร เพื่อเป็นตัวอย่างให้กับประชาชน และบุคคลที่สนใจ โดยจัดกิจกรรมสาธิตการทำดินปลูก และร่วมกันปลูกผักในแปลงสาธิต ณ บริเวณหน้าอาคารศูนย์บริการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากอำเภอสันกำแพง โดยมีวิทยากรจากหมู่บ้านแม่ผาแหน หมู่ที่ 6 ตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง ซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นหมู่บ้านเกษตรอินทรีย์ต้นแบบระดับจังหวัด

(Visited 10 times, 1 visits today)