พช.สันกำแพง เนรมิตแหล่งเรียนรู้ปลูกผักสวนครัว

เข้าชม 20 ครั้ง

วันที่ 20 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายภูเบศ พุทธิรัตนพร นายอำเภอสันกำแพง เป็นประธานการจัดกิจกรรมจิตอาสา อำเภอสันกำแพง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 ก.ค. 63 และร่วมปลูกผักสวนครัวตามโครงการสันกำแพงร่วมใจ ปลูกผักสวนครัว กักตัวอยู่บ้าน ร่วมกันต้าน covid-19 ณ บริเวณหน้าอาคารศูนย์เศรษฐกิจฐานรากอำเภอสันกำแพง โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น ท้องที่ ผู้นำกลุ่ม/องค์กรในพื้นที่ ร่วมกันปลูกผักสวนครัว อาทิ ผักหวาน ผักเชียงดา ผักกาด กวางตุ้ง ผักชี เพื่อเป็นการสร้างการรับรู้ และส่งเสริมการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวัน

(Visited 20 times, 1 visits today)