(ชุดความรู้) วีดีทัศน์เชิงสารคดีสถาบันการจัดการเงินทุนชุมชน ep.1- ep.7

 ชุดวีดีทัศน์เชิงสารคดีสถาบันการจัดการเงินทุนชุมชน
  จัดทำโดย สำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน
               ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

(Visited 30 times, 1 visits today)