วันที่ 22 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น. นายวิจิตร อิทสิทธิ์ พัฒนาการอำเภอสังคม เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว (OTOP Village) 8 เส้นทาง และบรรยายพิเศษ นโยบายการพัฒนาหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว ณ ห้องแซฟไฟร์ 204-206 อาคารอิมแพคฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี ดำเนินการระหว่างวันที่ 22 -24 เมษายน 2561 เข้าร่วมประชุมเพื่อรับทราบแนวทางการดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์กรมการพัฒนาชุมชน

(Visited 64 times, 1 visits today)