นายวิจิตร อินทสิทธิ์ พัฒนาการอำเภอสังคม และ นายธนวรรธน์ กุลศรีวนรัตน์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ร่วมต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาคณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ พร้อมดำเนินการบรรยายในเนื้อหาการทำงานของสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสังคมในการพัฒนาอำเภอสังคม

::::::::::อำเภอสังคม::::::::::::: วันที่ 11 ตุลาคม 2561 [...]

อ่านต่อ

นายวิจิตร อินทสิทธิ์ พัฒนาการอำเภอสังคม มอบหมายให้นายฉัตรเพ็ชร พงษ์พิมาย นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ต้อนรับ หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และนายชาตรี. นรทัด ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน ที่ออกติดตามการดำเนินกิจกรรมตามโครงการพัฒนาหมู่บ้าน. OTOP เพื่อการท่องเที่ยวชุมชนของหมู่บ้านภูเขาทอง หมู่ที่ 7 ตำบล บ้านม่วง อำเภอสังคม

::::::::::อำเภอสังคม::::::: วันที่ 11 ตุลาคม 2561 ณ บ้า [...]

อ่านต่อ

ทีฆายุกา โหตุ นาถปรมราชินี ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสังคม กรมการพัฒนาชุมชน

  ทีฆายุกา โหตุ นาถปรมราชินี ขอพระองค์ทรงพระเจริญ [...]

อ่านต่อ

นายธนวรรธน์ กุลศรีวนรัตน์ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนปฏิบัติการและวิทยากร ได้เข้าร่วมดำเนินการจัดอบรม โครงการชุมชนท่องเที่ยว Otop นวัตวิถี กิจกรรมพัฒนาและบริหารจัดการข้อมูลชุมชนท่องเที่ยว Otop นวัตวิถี วันที่ 23 – 24 กรกฏาคม 2561 ณ ศาลาประชาคมบ้านลำภูพาน ต.ผาตั้ง

::::::::::::: อำเภอสังคม :::::::::::::: วันที่ 23 กรกฏา [...]

อ่านต่อ

นายธนวรรธน์ กุลศรีวนรัตน์ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนปฏิบัติการและวิทยากร ได้เข้าร่วมดำเนินการจัดอบรม โครงการชุมชนท่องเที่ยว Otop นวัตวิถี กิจกรรมพัฒนาและบริหารจัดการข้อมูลชุมชนท่องเที่ยว Otop นวัตวิถี วันที่ 22 – 23 กรกฏาคม 2561 ณ ศาลาประชาคมวัดท่าหนองฉันฑ์ บ้านหนอง ต.บ้านม่วง

::::::::::::: อำเภอสังคม :::::::::::::: วันที่ 22 กรกฏา [...]

อ่านต่อ