นายวิจิตร อินทสิทธิ์ พัฒนาการอำเภอสังคม และ นายธนวรรธน์ กุลศรีวนรัตน์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ร่วมต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาคณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ พร้อมดำเนินการบรรยายในเนื้อหาการทำงานของสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสังคมในการพัฒนาอำเภอสังคม

::::::::::อำเภอสังคม:::::::::::::
วันที่ 11 ตุลาคม 2561
ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอสังคม

?นายวิจิตร อินทสิทธิ์ พัฒนาการอำเภอสังคม และ นายธนวรรธน์ กุลศรีวนรัตน์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ร่วมต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาคณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ พร้อมดำเนินการบรรยายในเนื้อหาการทำงานของสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสังคมในการพัฒนาอำเภอสังคม

 

(Visited 230 times, 1 visits today)