ทีฆายุกา โหตุ นาถปรมราชินี ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสังคม กรมการพัฒนาชุมชน

 

ทีฆายุกา โหตุ นาถปรมราชินี
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสังคม กรมการพัฒนาชุมชน

(Visited 186 times, 1 visits today)