นายธนวรรธน์ กุลศรีวนรัตน์ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนปฏิบัติการและวิทยากร ได้เข้าร่วมดำเนินการจัดอบรม โครงการชุมชนท่องเที่ยว Otop นวัตวิถี กิจกรรมพัฒนาและบริหารจัดการข้อมูลชุมชนท่องเที่ยว Otop นวัตวิถี วันที่ 23 – 24 กรกฏาคม 2561 ณ ศาลาประชาคมบ้านลำภูพาน ต.ผาตั้ง

::::::::::::: อำเภอสังคม ::::::::::::::
วันที่ 23 กรกฏาคม 2561 เวลา 08.00น
ณ ศาลาประชาคมบ้านลำภูพาน ต.ผาตั้ง

นายธนวรรธน์ กุลศรีวนรัตน์ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนปฏิบัติการและวิทยากร
ได้เข้าร่วมดำเนินการจัดอบรม โครงการชุมชนท่องเที่ยว Otop นวัตวิถี กิจกรรมพัฒนาและบริหารจัดการข้อมูลชุมชนท่องเที่ยว Otop นวัตวิถี วันที่ 23 – 24 กรกฏาคม 2561 ณ ศาลาประชาคมบ้านลำภูพาน ต.ผาตั้ง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Visited 91 times, 1 visits today)