นายธนวรรธน์ กุลศรีวนรัตน์ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนปฏิบัติการและวิทยากร ได้เข้าร่วมดำเนินการจัดอบรม โครงการชุมชนท่องเที่ยว Otop นวัตวิถี กิจกรรมพัฒนาและบริหารจัดการข้อมูลชุมชนท่องเที่ยว Otop นวัตวิถี วันที่ 22 – 23 กรกฏาคม 2561 ณ ศาลาประชาคมวัดท่าหนองฉันฑ์ บ้านหนอง ต.บ้านม่วง

::::::::::::: อำเภอสังคม ::::::::::::::
วันที่ 22 กรกฏาคม 2561 เวลา 08.00น
ณ ศาลาประชาคมวัดท่าหนองฉันฑ์ บ้านหนอง ต.บ้านม่วง

นายธนวรรธน์ กุลศรีวนรัตน์ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนปฏิบัติการและวิทยากร 
ได้เข้าร่วมดำเนินการจัดอบรม โครงการชุมชนท่องเที่ยว Otop นวัตวิถี กิจกรรมพัฒนาและบริหารจัดการข้อมูลชุมชนท่องเที่ยว Otop นวัตวิถี วันที่ 22 – 23 กรกฏาคม 2561 ณ ศาลาประชาคมวัดท่าหนองฉันฑ์ บ้านหนอง ต.บ้านม่วง

 

 

(Visited 112 times, 1 visits today)