นายธนวรรธน์ กุลศรีวนรัตน์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการและวิทยากร ได้เข้าร่วมดำเนินการจัดอบรม โครงการชุมชนท่องเที่ยว Otop นวัตวิถี กิจกรรมพัฒนาและบริหารจัดการข้อมูลชุมชนท่องเที่ยว Otop นวัตวิถี วันที่ 18 – 19 กรกฏาคม 2561 ณ ศาลาประชาคมวัดโพนหัน บ้านวังมน ต.บ้านม่วง

::::::::::::: อำเภอสังคม ::::::::::::::
วันที่ 18 กรกฏาคม 2561 เวลา 08.00น

 นายธนวรรธน์ กุลศรีวนรัตน์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการและวิทยากร
ได้เข้าร่วมดำเนินการจัดอบรม โครงการชุมชนท่องเที่ยว Otop นวัตวิถี กิจกรรมพัฒนาและบริหารจัดการข้อมูลชุมชนท่องเที่ยว Otop นวัตวิถี วันที่ 18 – 19 กรกฏาคม 2561 ณ ศาลาประชาคมวัดโพนหัน บ้านวังมน ต.บ้านม่วง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Visited 62 times, 1 visits today)