นายธนวรรธน์ กุลศรีวนรัตน์ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนปฏิบัติการและวิทยากร ได้เข้าร่วมดำเนินการจัดอบรม โครงการชุมชนท่องเที่ยว Otop นวัตวิถี กิจกรรมพัฒนาและบริหารจัดการข้อมูลชุมชนท่องเที่ยว Otop นวัตวิถี วันที่ 23 – 24 กรกฏาคม 2561 ณ ศาลาประชาคมบ้านลำภูพาน ต.ผาตั้ง

::::::::::::: อำเภอสังคม :::::::::::::: วันที่ 23 กรกฏา [...]

อ่านต่อ

นายธนวรรธน์ กุลศรีวนรัตน์ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนปฏิบัติการและวิทยากร ได้เข้าร่วมดำเนินการจัดอบรม โครงการชุมชนท่องเที่ยว Otop นวัตวิถี กิจกรรมพัฒนาและบริหารจัดการข้อมูลชุมชนท่องเที่ยว Otop นวัตวิถี วันที่ 22 – 23 กรกฏาคม 2561 ณ ศาลาประชาคมวัดท่าหนองฉันฑ์ บ้านหนอง ต.บ้านม่วง

::::::::::::: อำเภอสังคม :::::::::::::: วันที่ 22 กรกฏา [...]

อ่านต่อ

นายวิจิตร อินทสิทธิ์ พัฒนาการอำเภอสังคม ร่วมกับเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอสังคม และวิทยากร ได้เข้าร่วมดำเนินการจัดอบรม โครงการชุมชนท่องเที่ยว Otop นวัตวิถี กิจกรรมพัฒนาและบริหารจัดการข้อมูลชุมชนท่องเที่ยว Otop นวัตวิถี วันที่ 20 – 21 กรกฏาคม 2561 ณ ศาลาประชาคมบ้านดงป่าเปลือย ต.นางิ้ว

Viagra bestellen online Spanien preise der Kopf und wen [...]

อ่านต่อ

นายธนวรรธน์ กุลศรีวนรัตน์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการและวิทยากร ได้เข้าร่วมดำเนินการจัดอบรม โครงการชุมชนท่องเที่ยว Otop นวัตวิถี กิจกรรมพัฒนาและบริหารจัดการข้อมูลชุมชนท่องเที่ยว Otop นวัตวิถี วันที่ 18 – 19 กรกฏาคม 2561 ณ ศาลาประชาคมวัดโพนหัน บ้านวังมน ต.บ้านม่วง

::::::::::::: อำเภอสังคม :::::::::::::: วันที่ 18 กรกฏา [...]

อ่านต่อ

นายวิจิตร อินทสิทธิ์ พัฒนาการอำเภอสังคม ร่วมกับเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอสังคมร่วมรับฟัง การประชุมกรมฯ ผ่านช่องทาง TV พช. Online

::::::::::: อำเภอสังคม ::::::::::::::::::::::::: วันที่ [...]

อ่านต่อ