นายฉัตรเพ็ชร บังพิมาย นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ และ นายธนวรรธน์ กุลศรีวนรัตน์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ได้รับมอบจากสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคายให้ไปร่วมงาน โครงการส่งเสริมและพัฒนาที่ดินทำกินภายใต้นโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช) ปีงบประมาณ 2561

วันที่ 24 เมษายน 2561 ณ บ้านโนนสว่าง หมู่6 ตำบลบ้านม่วง [...]

อ่านต่อ

อบรมเชิงปฏิบัติการหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว (OTOP Village) 8 เส้นทาง และบรรยายพิเศษ นโยบายการพัฒนาหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว

วันที่ 22 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น. นายวิจิตร อิทสิทธิ์ [...]

อ่านต่อ