นายวิจิตร อินทสิทธิ์

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอสังคม

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

โดย sangkom วันที่ 12 ต.ค. 2561

นายวิจิตร อินทสิทธิ์ พัฒนาการอำเภอสังคม มอบหมายให้นายฉัตรเพ็ชร พงษ์พิมาย นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ต้อนรับ หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และนายชาตรี. นรทัด ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน ที่ออกติดตามการดำเนินกิจกรรมตามโครงการพัฒนาหมู่บ้าน. OTOP เพื่อการท่องเที่ยวชุมชนของหมู่บ้านภูเขาทอง หมู่ที่ 7 ตำบล บ้านม่วง อำเภอสังคม

ข่าวประชาสัมพันธ์

โดย sangkom วันที่ 12 ส.ค. 2561

ทีฆายุกา โหตุ นาถปรมราชินี ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสังคม กรมการพัฒนาชุมชน