นายบุญเลิศ ป่าเขือ

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอสังคม

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย