นายบุญเลิศ ป่าเขือ

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอสังคม

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

โดย sangkom วันที่ 12 ต.ค. 2561

นายวิจิตร อินทสิทธิ์ พัฒนาการอำเภอสังคม และ นายธนวรรธน์ กุลศรีวนรัตน์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ร่วมต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาคณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ พร้อมดำเนินการบรรยายในเนื้อหาการทำงานของสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสังคมในการพัฒนาอำเภอสังคม