ขอเชิญร่วมทำบุญถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี 2560

ดาวน์โหลด

สื่อรณรงค์ส่งเสริมจริยธรรมข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน

ดาวน์โหลด

พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560

ดาวน์โหลด

แนวทางการคัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาสตรี

ดาวน์โหลด

การดำเนินงานการใช้เครื่องหมายผลิตภัณฑ์ OTOP กรมการพัฒนาชุมชน

ดาวน์โหลด

ผลการคัดเลือกนักประชาสัมพันธ์ดีเด่น ประจำปี 2560

ดาวน์โหลด