คำสั่งอำเภอที่1006/2564เรื่อง แต่งตั้งอาสาพัฒนา(อสพ.)รุ่นที่73 ประจำปีงบประมาณ2565ปฏิบัติงานในพื้นที่ตำบล

ดาวน์โหลด

คำสั่งอำเภอสังขะที่1024/2564เรื่องการมอบหมายงานมนความรับผิดชอบและแต่งตั้งเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนประสานงานตำบล

ดาวน์โหลด

รับสมัคร โคก หนองนา โมเดล สพอ.สังขะ งบประมาณปี2565

ดาวน์โหลด

การแต่งตั้งอาสาพัฒนา อสพ รุ่นที่73 จังหวัดสุรินทร์

ดาวน์โหลด

ขอเชิญร่วมทำบุญถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี 2560

ดาวน์โหลด

สื่อรณรงค์ส่งเสริมจริยธรรมข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน

ดาวน์โหลด

พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560

ดาวน์โหลด

แนวทางการคัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาสตรี

ดาวน์โหลด