สินค้า OTOP

🌱🌱สังขะเมืองสะอาด ปราสาทงดงาม ทับทิมสยามศูนย์สี่ เขียวขจีป่าสน🌱🌱
📅 วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕
📢สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์
🌾ขานรับนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก ยกทัพผู้ประกอบการ OTOP ร่วมจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณท์ OTOP ภายในงาน ” มหัศจรรย์งานช้างสุรินทร์ ประจำปี 2565
👉ระหว่างวันที่ 9-20 พฤศจิกายน 2565 ณ เรือนโบราณกลุ่มชาติพันธุ์อ.สังขะ ศรีณรงค์ บัวเชด บริเวณลานสนามกีฬา อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์
👉นางอัญชนา มีชัย พัฒนาการอำเภอสังขะ ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ประสานการจัดการแสดงศิลปะการแสดงในบริเวณบ้านโบราณกลุ่มชาติพันธ์ุอำเภอสังขะ และรวบรวมผลการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ และสินค้า otop ในบูธการแสดงสินค้าบ้านโบราณของ อำเภอสังขะ อำเภอศรีณรงค์ อำเภอบัวเชดซึ่งมียอดจำหน่าย ประจำวันที่ 17 พฤศจิกายน 2565
รวมทั้งสิ้น 114800 บาท
ดังนี้
🚩 ประเภทอาหารผลไม้และเครื่องดื่ม จำนวน 3 รายมียอดจำหน่าย 33,500 บาท
🚩 ประเภทแปรรูปและสิ่งประดิษฐ์ของใช้จำนวน 3 ราย มียอดจำหน่าย 30,500 บาท
🚩 ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย จำนวน 3 ราย มียอดจำหน่าย 50,800 บาท
@ ณ บ้านโบราณ ลานกีฬา อำเภอเมืองสุรินทร์ ในงาน มหัศจรรย์งานช้างสุรินทร์ ประจำปี 2565
📷 ภาพ/ข่าว PR : สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์
(Visited 2 times, 1 visits today)