ประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการงานพัฒนาชุมชนและการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

✴️ประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการงานพัฒนาชุมชนและการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
📅 วันที่ ๑๕-๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๕
📝 นางอัญชนา มีชัย พัฒนาการอำเภอสังขะ และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอสังขะ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการงานพัฒนาชุมชนและการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดย นายพิจิตร บุญทัน ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานเปิดโครงการฯ พร้อมมอบนโยบาย หลักคิด หลักการทำงานแก่เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนทุกระดับ ณ ห้องประชุมช้างใหญ่ ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์
📷 ภาพ/ข่าว PR : สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์
(Visited 1 times, 1 visits today)