อบรมเชิงปฏิบัติการธรรมรวมใจเพื่อพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์และทุนสังคม

✴️อบรมเชิงปฏิบัติการธรรมรวมใจเพื่อพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์และทุนสังคม✴️
📅 วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๕
📝 นางอัญชนา มีชัย พัฒนาการอำเภอสังขะ มอบหมายให้ วท.ร.ต.ญ. มาริสา สกุลรักษ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ร่วมกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการธรรมรวมใจเพื่อพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์และทุนสังคม กลุ่มเป้าหมายคือครัวเรือนยากจน จากระบบ TPMAP ในพื้นที่อำเภอสังขะ จำนวน ๑๐๐ คน จัดขึ้นโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ภายใต้โครงการย่อยการพัฒนาโมเดลแก้จนจังหวัดสุรินทร์ด้วยแนวคิด “ธรรมรวมใจเพื่อผู้ยากไร้” ภายใต้โครงการวิจัยการยกระดับระบบบริหารจัดการเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนจังหวัดสุรินทร์สู่การดำรงชีพอย่างยั่งยืน ณ หอประชุมอำเภอสังขะ ที่ว่าการอำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์
📷 ภาพ/ข่าว PR : สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์
(Visited 1 times, 1 visits today)