นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ นางจันทร์เพ็ญ กิติภัทย์พิบูลย์ ประธานแม่บ้านมหาดไทย พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุรินทร์ ได้เยี่ยมชมนิทรรศการ การออกร้านของสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสังขะ และรับชมการแสดงพื้นบ้าน

📢สพอ.สังขะ จ.สุรินทร์
เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2564
🌾นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ นางจันทร์เพ็ญ กิติภัทย์พิบูลย์ ประธานแม่บ้านมหาดไทย พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุรินทร์ ได้เยี่ยมชมนิทรรศการ การออกร้านของสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสังขะ และรับชมการแสดงพื้นบ้าน

👉โดยมีนายธาตรี สิริรุ่งวานิช นายอำเภอสังขะ นางอัญชนา มีชัย พัฒนาการอำเภอสังขะ ผอ.วิทยาลัยการอาชีพสังขะ เกษตรอำเภอสังขะ พร้อมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอสังขะคณะครูอาจารย์ และนักศึกษาวิทยาลัยสังขะ เจ้าหน้าที่เกษตรตำบลอำเภอสังขะ ให้การต้อนรับ
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ ได้รับมอบหมายในการนำผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP จัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ สินค้า OTOP ให้ประชาชน และนักท่องเที่ยวได้เลือกชม เลือกซื้อ เป็นจำนวนมาก และนอกจากนี้ยังมีการจัดจำลองสาธิตการทอผ้าไหมด้วยกี่ไม้โบราณอันทรงคุณค่า การจัดแสดงเครื่องดนตรีไทย “ซอ” รวมถึงจัดมุมถ่ายภาพ จุดเช็คอินบริเวณด้านในบูธสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสังขะ ซึ่งมีผู้คนให้ความสนใจ และถ่ายภาพเป็นจำนวนมาก

👉งานมหัศจรรย์งานช้างจังหวัดสุรินทร์ ปี 2564 ซึ่งได้จัดเป็นครั้งที่ 61 ระหว่างวันที่ 15 – 26 ธันวาคม 2564 รวม 12 วัน ณ สนามกีฬาศรีณรงค์ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัด

(Visited 1,647 times, 1 visits today)