ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ สพจ.สุรินทร์ ติดตามการดำเนินงาน (#)โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน อำเภอสังขะ(#)

ผอ.อดุลย์ ดีอ้อม ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ สพจ.สุรินทร์ ติดตามการดำเนินงาน (#)โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน อำเภอสังขะ(#)
วันที่ 20 พฤษภาคม 2564 นายอดุลย์ ดีอ้อม ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่ติดตาม การดำเนินงาน โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน (งบกรมฯ และ งบเงินกู้)
1. แปลงของนายสมบัติ นันทสอน ม. 1 ต.พระแก้ว อ.สังขะ (งบปกติกรมฯ) ขนาด 3 ไร่ แบบมาตรฐานกรมฯ 2 : 3 ซึ่งอยู่ระหว่างการขุด 40%
2. แปลงของนางสว่าง ตรีแก้ว ม.3 ต. ตาคง อ.สังขะ(งบเงินกู้) แบบจังหวัดสุรินทร์ถิ่นช้างใหญ่ 1 : 3 ขนาด 3 ไร่ ซึ่งดำเนินการขุดเสร็จเรียบร้อยแล้ว
(Visited 39 times, 1 visits today)