โคก หนอง นา โมเดล ตำบลบ้านชบ อ.สังขะ

นางสาวสมใจ จารัตน์ พัฒนากรชำนาญการอำเภอสังขะ พร้อมด้วยนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ ( นพต.)ผู้ดูแลงาน ขอแจ้งความคืบหน้าแปลงเข้าร่วมโครงการโคกหนองนา ของนายทองเพชร สายยศ ที่พ้นที่บ้านทุ่งมะออม หมู่ที่ ๑๒ ตำบลบ้านชบ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ ขุดเสร็จแล้ว ๑๐๐% แบบกรม ๑ ไร่ ๑ : ๑

(Visited 129 times, 1 visits today)