โคกหนองนา ต.พระแก้ว อ.สังขะ จ.สุรินทร์

โคก หนอง นา งบกรมการพัฒนาชุมชน(งบปกติ)
ของแปลงคุณกิจ คำมาศ หมู่ 16 ต.พระแก้ว อ.สังขะ จ.สุรินทร์
พื้นที่ 1 ไร่ อัตราส่วน 1:3 (แบบมาตรฐานกรมฯ)​
(Visited 62 times, 1 visits today)