กิจกรรม “ดำนาวันแม่ เกี่ยวข้าววันพ่อ”

วันนี้ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น.
นายผดุงศักดิ์ อิ่มเอิบ นายอำเภอสังขะ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “ดำนาวันแม่ เกี่ยวข้าววันพ่อ” เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราบรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓
เพื่อถวายเป็นราชกุศล และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงมีต่อประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า และนำผลผลิตจากกิจกรรมนี้ไปต่อยอดสมทบทุนกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านอาวอก
โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เครือข่ายสตรีอำเภอ เครือข่ายผู้นำ อช. อำเภอ และชาวบ้านอาวอก ร่วมกิจกรรมดังกล่าว
ณ แปลงนาสาธารณะ หมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านอาวอก หมู่ที่ ๗ ตำบลขอนแตก อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์
(Visited 51 times, 1 visits today)