โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กิจกรรมที่ 2 พัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนเพื่อเตรียมความพร้อมการเป็นผู้ประกอบการชุมชนท่องเที่ยว กิจกรรมศึกษาดูงานหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวฯ

เข้าชม 161 ครั้ง

วันที่ 26-27 มิถุนายน 2561 :>> สพอ.สังขะ ดำเนินโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กิจกรรมที่ 2 พัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนเพื่อเตรียมความพร้อมการเป็นผู้ประกอบการชุมชนท่องเที่ยว กิจกรรมศึกษาดูงานหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวบ้านภู ต.บ้านเป้า, บ้านคำพอก ต.โนนสูง อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายสมพงษ์ คุ้มสุวรรณ นายอำเภอหนองสูง นายสุขสาคร แสนสุข พัฒนาการอำเภอหนองสูง และคณะกรรมการกลุ่มโฮมสเตย์ร่วมให้การต้อนรับการศึกษาดูงานในครั้งนี้

(Visited 161 times, 1 visits today)