โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กิจกรรมที่ 2 พัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนเพื่อเตรียมความพร้อมการเป็นผู้ประกอบการชุมชนท่องเที่ยว

เข้าชม 18 ครั้ง

วันที่ 25 มิถุนายน 2561 :>> สพอ.สังขะ ดำเนินโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กิจกรรมที่ 2 พัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนเพื่อเตรียมความพร้อมการเป็นผู้ประกอบการชุมชนท่องเที่ยว ณ หอประชุมอำเภอสังขะ โดยมีนายเรืองยศ ลิ้มนุกูลเจริญ นายอำเภอสังขะ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการฝึกอบรมกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยแกนนำชุมชนหมู่บ้านละ 20 คน จำนวน 6 หมู่บ้าน

(Visited 18 times, 1 visits today)