ติดต่อเรา

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสังขะ
ที่ว่าการอำเภอสังขะ  ถนนโล่ห์สุวรรณ  อำเภอสังขะ  
จังหวัดสุรินทร์  เบอร์โทรศัพท์  044 - 571630
FAX 044 - 571630
E-mail  cddsangkha@yahoo.com

Facebook : สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสังขะ

(Visited 1,293 times, 3 visits today)