นายนิคม นิรันดร์

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอสนามชัยเขต

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสนามชัยเขตจังหวัดฉะเชิงเทรา

ข่าวประชาสัมพันธ์

บริการของเรา

ข่าวประชาสัมพันธ์

โดย sanamchaikhet วันที่ 11 ก.พ. 2565

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสนามชัยเขต ประชาสัมพันธ์การประกวดหมู่บ้านต้นแบบการน้อมนำแนวพระราชดำริไปประยุกต์ใช้ โครงการ 9;10 ปฏิบัติบูชา “ สืบสาน รักษา ต่อยอด” เพื่อพัฒนาชุมชน ประจำปี 2565

ข่าวประชาสัมพันธ์

โดย sanamchaikhet วันที่ 10 ก.พ. 2565

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสนามชัยเขต ร่วมประชุมคณะทำงานนิเทศ ติดตาม ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานพัฒนาชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรา และร่วมลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ข่าวประชาสัมพันธ์

โดย sanamchaikhet วันที่ 02 ก.พ. 2565

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสนามชัยเขต เข้าเตรียมความพร้อมด้านสถานที่สำหรับการประชุมกลุ่มสวัสดิการเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรา

ข่าวประชาสัมพันธ์

โดย sanamchaikhet วันที่ 11 ก.พ. 2565

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสนามชัยเขต ประชาสัมพันธ์การประกวดหมู่บ้านต้นแบบการน้อมนำแนวพระราชดำริไปประยุกต์ใช้ โครงการ 9;10 ปฏิบัติบูชา “ สืบสาน รักษา ต่อยอด” เพื่อพัฒนาชุมชน ประจำปี 2565

วันศุกร์ ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 นายนิคม นิรันดร์ พัฒนาก [...]