🔔 รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ลงพื้นที่ติดตาม เยี่ยมเยียนให้กำลังใจครัวเรือนยากจนตามโครงการ “คู่เสี่ยว เกี่ยวก้อย แก้จนคนขอนแก่น” พื้นที่อำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น🔔


 

เมืองพระเจ้าใหญ่ ไร่น่าสวนผสม ชมป่ายางสวย เลิศด้วยประเพณี, วิถีธรรมนำทาง

🔔 รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ลงพื้นที่ติดตาม เยี่ยมเยียนให้กำลังใจครัวเรือนยากจนตามโครงการ “คู่เสี่ยว เกี่ยวก้อย แก้จนคนขอนแก่น” พื้นที่อำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น🔔

🏡 วันที่ 22 พฤษภาคม 2563
นายศรัทธา คชพลายุกต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ลงพื้นที่ติดตาม เยี่ยมเยียน ให้กำลังใจครัวเรือนยากจนตามโครงการ “คู่เสี่ยว เกี่ยวก้อย แก้จนคนขอนแก่น” บ้านดงซำ ม.7 ต.บ้านโนน อ.ซำสูง จ.ขอนแก่น โดยมี พ.จ.อ.ราชันย์ โฆสิทธิรัตน์ นายอำเภอซำสูง นางสาวอุไร สิมมา รก.พัฒนาการอำเภอซำสูง พร้อมด้วยส่วนราชการ อบต.บ้านโนน กำนัน ผู้นำหมู่บ้าน อสม. ข้าราชการคู่เสี่ยว และทีมงานเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ให้การต้อนรับและให้ข้อมูลครัวเรือนเพิ่มเติม
🍀เวลา 16.45 น. ตรวจเยี่ยม ติดตามให้กำลังใจครัวเรือนยากจนนางคูณ วิเศษรัตน์ อายุ 83 ปี เลขที่ 6 ม.7 ต.บ้านโนน อ.ซำสูง
🍀เวลา 17.30 น. ตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจ ครัวเรือนยากจนนางลำใย แฝงจันดา อายุ 50 ปี เลขที่ 122 ม.7 ต.บ้านโนน อ.ซำสูง
โอกาสนี้ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ร่วมปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ครัวเรือนยากจนเป้าหมาย
🍀โดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ได้รับทราบผลการดำเนินงาน ความก้าวหน้า สภาพปัญหา/ข้อจำกัด ของครัวเรือนเป้าหมาย และได้ให้คำแนะนำ ข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน แลกเปลี่ยนแนวคิด และร่วมหาแนวทางช่วยเหลือครัวเรือนยากจนเป้าหมาย เพื่อพัฒนาให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นต่อไป
ในการนี้ นายธีระเชษฐ สอนปะละ พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้ นางสาววาสนา แก้วนา และนางจันทิรา นัดทะยาย นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศฯ ร่วมลงพื้นที่ติดตามครัวเรือนเป้าหมายในครั้งนี้ด้วย 🍀
——‐‐—————
📸 พช.ซำสุง

 

(Visited 5 times, 1 visits today)