ประชุมประจำเดือน มิถุนายน 2563

—–‐‐———–
ซำสูง เมืองพระเจ้าใหญ่
ไร่นาสวนผสม ชมป่ายางสวย
เลิศด้วยประเพณี วิถีธรรมนำทาง 

วันที่ 1 มิถุนายน 2563 เวลา 10.30 น. นางลำดวน จำนงค์กิจ พัฒนาการอำเภอซำสูง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอซำสูง ร่วมประชุม ประจำเดือน เพื่อรับทราบและวางแผนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการ ณ ห้องสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอซำสูง (ชั้น 2) ที่ว่าการอำเภอซำสูง

(Visited 18 times, 1 visits today)