พัฒนาชุมชนอำเภอสามชุก : มอบทุนอุปการะเด็ก จากกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2564

🆕 พัฒนาชุมชนอำเภอสามชุก : มอบทุนอุปการะเด็ก จากกองทุนพั [...]

อ่านต่อ

โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล ในกิจกรรม“เอามื้อสามัคคี”ครั้งที่ 1ณ ตำบลหนองผักนาก หมู่ที่ 7 อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี

😍 วันที่ 21 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. ⭐ว่าที่ร้อยตรีธร [...]

อ่านต่อ

โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล ในกิจกรรม“จิตอาสาพัฒนาชุมชนเอามื้อสามัคคี” เฉลิมพระเกียรติฯ ณ ตำบลบ้านสระ หมู่ที่ 2 อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี

😍 วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. ⭐นายณัฐภัทร สุพร [...]

อ่านต่อ