พัฒนาชุมชนอำเภอสามชุก : มอบทุนอุปการะเด็ก จากกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2564

🆕 พัฒนาชุมชนอำเภอสามชุก : มอบทุนอุปการะเด็ก จากกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2564

📣 วันที่ 22 กันยายน 2564 เวลา 08.30 น. ณ พื้นที่ตำบลวังลึก ตำบลย่านยาว อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี

✍️นางสาวณัฐรดี ขาวเหลือง พัฒนาการอำเภอสามชุก มอบหมายให้นางอัมพร พันธุ์พฤกษ์ เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญการ และ นายอภิชัย ขวัญมาลัย นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
🎯ได้ลงพื้นที่ส่งมอบทุนอุปการะเด็ก จากกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2564 ซึ่งจังหวัดสุพรรณบุรีจัดสรรเงินทุนอุปการะเด็กกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อมอบทุนอุปการะเด็กโครงการสานฝันปันสุข เพื่อน้อง กองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (CDF Share happiness) จำนวน 4 ทุนๆละ 1,500 บาท
💠กรมการพัฒนาชุมชน ได้ดำเนินการจัดตั้งกองทุนพัฒนาเด็กชนบท เพื่อเป็นกองทุนในการช่วยเหลือและสนับสนุนการพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนอายุตั้งแต่แรกเกิดถึงหกปีบริบูรณ์ ที่ครัวเรือนยากจนและด้อยโอกาส ซึ่งการดำเนินงานดังกล่าวต้องแสวงหาเงินทุนจากผู้มีจิตศรัทธาทั่วไปด้วยการทอดผ้าป่ากองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเป็นประจำทุกปี

📱ภาพ/ข่าว โดยนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสามชุก

💕คำขวัญประจำอำเภอสามชุก💕

หลวงพ่อมุ่ยลือนาม หลวงพ่อดำศักดิ์สิทธิ์

ท่าจีนคือชีวิต แหล่งผลิตเกษตรกรรม

วัฒนธรรมร่วมใจ ธารน้ำใสบึงระหาร

(Visited 9 times, 1 visits today)