เชิญชวนการสวมใส่ผ้าไทย “ผ้าไทยใส่ให้สนุก”

🌟สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสามชุก เชิญชวนการสวมใส่ผ้าไทย “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” ความสุขที่ได้เลือกใช้ศิลปะ หัตถกรรมไทย เพื่อส่งเสริม กระตุ้น ผ้าไทยให้เป็นที่นิยม สู่สากล สามารถใส่ได้ทุกเพศ ทุกวัย ตามพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เพื่อสืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน💗

(Visited 74 times, 1 visits today)