โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาตำบล(วังลึก) อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี

😊วันที่ 27 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ อบต.วังลึก ตำบลวังลึก อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี
😊สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสามชุก โดยนายอภิชัย ขวัญมาลัย นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ประจำตำบลวังลึก และ นักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล จัดกิจกรรมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาตำบล ร่วมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกํานัน และลูกบ้านของตำบลวังลึก จัดทำแผนพัฒนาตำบลเพื่อค้นหาศักยภาพของหมู่บ้าน รับทราบปัญหาความต้องการ และจัดเก็บข้อมูลต่าง ๆ ของหมู่บ้านและสามารถนำไปกำหนดวิธีการในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาของหมู่บ้านได้อย่างถูกต้อง โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 20 ท่าน ณ อบต.วังลึก ตำบลวังลึก อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี

📱ภาพ/ข่าว โดยนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสามชุก

💕คำขวัญประจำอำเภอสามชุก💕

หลวงพ่อมุ่ยลือนาม หลวงพ่อดำศักดิ์สิทธิ์

ท่าจีนคือชีวิต แหล่งผลิตเกษตรกรรม

วัฒนธรรมร่วมใจ ธารน้ำใสบึงระหาร

(Visited 22 times, 1 visits today)