ณัฐรดี ขาวเหลือง

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอสามชุก

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรี

ข่าวประชาสัมพันธ์

บริการของเรา

กิจกรรมพัฒนาชุมชน

โดย samshuk วันที่ 28 ก.ย. 2564

พัฒนาชุมชนอำเภอสามชุก : มอบทุนอุปการะเด็ก จากกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2564

🆕 พัฒนาชุมชนอำเภอสามชุก : มอบทุนอุปการะเด็ก จากกองทุนพั [...]